Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB, Ventilationshygien AB och Pactor Luftbehandling AB ingår ett partnerskap för framtiden

Vi är glada över att kunna informera om att vi har ingått ett partnerskap med Currentum AB. Tillsammans med Currentum AB bildar vi en stark installationsgrupp, inom ventilation, fastighetsautomation, VS och sprinkler med kontor i Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Karlstad, Västerås och Eskilstuna. Vi kommer att behålla våra egna varumärken, vår väletablerade företagskultur och lokala förankring för kunder såväl som medarbetare. Samtidigt kommer bolagen att stärkas av att ingå i en större grupp genom bland annat ett bredare kunderbjudande, ökade resurser och förstärkt marknadstäckning. För våra medarbetare innebär partnerskapet att vi kommer att kunna satsa ännu mer på personal- och verksamhetsutveckling. Den nya gruppen omsätter runt 1.400 miljoner kronor med över 560 medarbetare och har stark marknadstäckning i både västra och östra Sverige. Nuvarande ägare är fortsatt aktieägare också i den nya gruppen, tillsammans med Axcel som kapitalstark partner. Vi planerar tillsammans för fortsatt utveckling och expansion