The Rotterdam District – Energiprojekt

Gösta Schelin har fått i uppdrag att utföra ett energiprojekt i
Kv. Rotterdam 1 under hösten 2023. Beställare är Castellum.