Vår personal har många års erfarenhet av injustering, vi åtar oss all form av ventilationsinjustering i bostäder, kontor, industri, renrum osv. Vi utför även:

  • OVK-besiktning
  • CE-märkning
  • Utredningar, felsökningar
  • Spårgasmätningar
  • Radonmätningar
  • Injusteringar (vi har certifierade Injusterare)
  • Ljudmätning
  • Täthetsprovning
  • Arbeten som kräver renrumscertifierad personal
  • m.m.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!