Vi är med i projektets start och konstruerar tekniska lösningar, systemförslag, ekonomiutredningar etc.

Vi har nära samarbete med ledande konsultbyråer som vi anlitar vid behov för detaljprojektering av våra tekniska lösningar.