"Vi sänker dina uppvärmningskostnader"

Idag suddas gränserna ut mellan systemen för ventilation, kyla/värme, el och VVS. Tuffa energisparkrav kräver integration mellan olika system i fastigheter. Utmaningen handlar inte längre enbart om samspel mellan uppvärmnings- och ventilationssystem. Utan även om avancerade kundanpassade lösningar för el och styrning, samt platsbyggda och skräddarsydda aggregat.

Gösta Schelin AB har lång erfarenhet av att utföra energieffektiviseringsuppdrag för att sänka energikostnaderna hos våra kunder.
Kontakta oss så hjälper vi dig.