Drabanten 14 – energiprojekt

Gösta Schelin har fått i uppdrag att utföra ett energiprojekt i
Kv. Drabanten 14 under hösten 2023. Beställare är TEOGE.