Nyanställda på firman

1 oktober tillträdde Mikael Gredfors sin tjänst som Servicetekniker hos oss.