Nyanställda på firman

Vi välkomnar våra nya servicetekniker Siyabendé Holm och Fredrik Hansson till oss! Siyabendé började hos oss i november -23 och Fredrik började i mars -24.
Vi välkomnar oxå vår nya projektledare Joakim Gustafsson till oss- Joakim började sin anställning i mars -24.