Vällingby parkstad

Vattenfalls gamla område i Råcksta genomgår en förvandling till en ny stadsdel. Gösta Schelin AB har genomfört luftentreprenaden i två kontorshus som har omvandlats till bostäder.

Beställare: Sveafastigheter/PEAB
Uppdrag: Om- och tillbyggnad ventilation
Kontrakt: Totalentreprenad
Projektledare: Patrick Rousset