Sundbybergs simhall

Simhallen i Sundbyberg är om- och tillbyggd för att klara fler besökare. Återinvigdes i januari 2015.

 

Beställare: Sundbybergs Stad
Uppdrag: Installation luftbehandling
Kontraktsform: Utförandeentreprenad
Projektledare:
 Jari Gröndahl