Octapharma

Octapharma är ett svenskt läkemedelsföretag med kontor och tillverkning vid Hornsberg i Stockholm.
Gösta Schelin AB har löpande gjort ombyggnationer och verksamhetsanpassningar av ventilationen i kontors- och processmiljön.

Beställare: Octapharma läkemedelsföretag
Uppdrag: Om- och tillbyggnad ventilation
Kontraktform: Löpande
Projektledare: Patrick Rousset