Micasa Byholmen

Studentlägenheter och gruppbostäder uppförda 1974 i Vårberg, Skärholmen, BRA 15 840 kvm.

Beställare: Micasa
Uppdrag: Energieffektivisering Ventilation, El, Värme och Styrsystem
Kontraktsform: Totalentreprenad
Projektledare:
 Jari Gröndahl