Lillgården

Nybyggt servicehem med 54 lägenheter och förskola med gångavstånd till Tungelsta pendeltågsstation.

Beställare: Lihab / Turbinen
Uppdrag: Nyinstallation Luftbehandling
Kontraktsform: Totalentreprenad
Projektledare:
Rickard Sedelius