Utbildning av personalen

Fredagen den 23 september samlade vi på Soldaten Svejk för att utbildas i att montera brandspjäll på rätt sätt.