Om och tillbyggnad av mälarskolan

Vi har av PEAB fått totalentreprenaden på om och tillbyggnad samt en ny musikbyggnad av Mälarskolan (fd. Kvarngymnasiet). Projektet omfattar Projektering och installation av ny luftbehandling.