Gösta på hal is, Curling

Gösta testar på curling, startar som Bambi och avslutar som veteraner.