Energiutredning: Tobaksmonopolet

Gösta Schelin har idag fått i uppdrag att genomför en energiutredning åt tobaksmonopolet.